İçişleri Bakanlığı Bütçesi Oy Çokluğuyla Geçti

0

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı’nın 256 milyon 649 bin 500 TL’lik bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.  Meclis Genel Kurulu, İçişleri Bakanlığı bütçesini görüşmeyi saat 00.35’te tamamladı.

ÇAVUŞOĞLU

İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında söz alan UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu İçişleri Bakanlığının çok teknik bir bakanlık olduğunu ifade ederek, bakanlığın yürüttüğü görevlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’nin göreve geldikten sonra vatandaşlıklar konusunda basın aracılığıyla yaptığı açıklamalara değinen Çavuşoğlu, bu açıklamaların kamuoyunda eski hükümetle ilgili yanlış algılara sebep olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu,  Bakan Kadri’nin açıklamalarının kamuoyunda eski hükümetin vatandaşlık konusunda bir çok usulsüzlük yaptığı algısı yarattığını ifade ederek, “Varsa tespitiniz çıkar açıklarsınız” dedi.

Bakanın “hukuksuz işler”  şeklindeki yorumunun dosya ve soruşturma ortaya koymadığı için  havada olduğunu savunan Çavuşoğlu,  hukukun temel ilkelerine göre  suç tespiti yapılmadan, suç işlendiği algısı yaratmanın kabul edilemez bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu,  tüm dönemlerdeki yolsuzlukların araştırılması için her türlü desteği vereceklerini belirterek, “Bütün dönemleri temizleyelim” dedi.

Başbakandan hükümetin vatandaşlık konusundaki politikasının ne olduğunu, bugün dinlemek istediklerini kaydeden Çavuşoğlu, hükümetin dış ülkelerdeki KKTC vatandaşlarını ülkeye kazandırma politikasına atıfta bulunarak, bu insanlara seçme hakkının verilmesine dahi yaklaşmayan bir zihniyet olduğunu, seçme haklarının kullanılması noktasında dahi temkinli davranıldığını ifade etti.

Çavuşoğlu, ortaya koydukları e-pasaport projesinin gereğini yaparak ülkeye kazandırdıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, kırsal kesim arsası dağıtımıyla  ilgili UBP hükümetlerine yöneltilen iddiaların doğru olmadığını, UBP’nin bunu kırsal kesimi  güçlendirmek amacıyla yaptığını, arsaları dağıtırken parti gözetmediklerini ve UBP’nin yaptıklarının arkasında olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu , TOKİ’nin,  Sosyal Konut Birimi’nin daha önce gerçekleştirdiği projenin  daha profesyoneli olduğunu söyleyerek,  fonun sürekli beslenemediği için sosyal konut projelerinin sürdürülemediğini ifade etti.

Çavuşoğlu,  bir çok konuda geri kalmış kısımların ileri götürülmesi gerektiğini, kendisinin kaygısının da bu yönde olduğunu söyledi.

Muhtarların sorunlarına değinen Çavuşoğlu, hükümetleri döneminde muhtarlara izaz ikram mantığıyla asgari ücretin yüzde 50’si oranında maaş bağlandığını, ancak ilerleyen zamanlarda bu miktarın artırılamadığını söyledi.

Çavuşoğlu, ülkesel fiziki planın ülkenin gelişiminde artık söz sahibi olması gerektiğini belirterek, bu konuda ön yargısız çalışma yapılmasını umduğunu söyledi.

ÖZTÜRK

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk de, belediyeler konusuna değinerek Yenierenköy Belediyesi’nin durumunun içler acısı olduğunu, 5 aydır maaş alamadıklarını, çöplerin toplanmadığını ifade etti.

Yenierenköy’de vatandaşların su temin etmekte dahi zorlandığı için “içler acısı” olarak nitelendirdiği bu konunun  bir an önce çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Karpaz’da ekonomik durumun iyileştirilmesi için yatırımlar yapılması gerektiğini söyleyen  Öztürk, yatırımda engel olduğunu düşündüğü Karpaz Emirnamesi’nin esnetilmesi konusunda  beklentileri olduğunu kaydetti.

21 yaş altı mahkumların  Merkezi Cezaevi’nde bulundurulmasının yanlış olduğunu söyleyen Öztürk, bu çocukların Merkezi Cezaevi’nde potansiyel suçluya dönüşebileceğini, Merkezi Cezaevi dışında ıslah edilmeleri gerektiğini kaydetti.

Öztürk, usulsüz vatandaşlık konusundaki iddiaların kaç yıl öncesine gidilerek araştırılacağını, yasa dışı vatandaşlıklar yapılmış ise bunların sorumlularına ne gibi işlem uygulanacağını sordu.

 GÜNDÜZ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz belediyelerin borçlarının ötelenmesinin zamana oynamak anlamına geldiğini, çünkü faizlerin devam ettiğini, bir sonraki dönemde göreve gelecek olan bakanın aynı sorunlarla karşılaşacağını ifade etti.

Belediye seçimlerine az bir zaman kaldığını söyleyen Gündüz, haziran ayında belediye başkanları seçildikten sonra belediye sayısının azaltılmasında sıkıntı yaşanacağını hatırlattı.

Gündüz, tüm yerleşim birimleri belediyelere bağlandıktan sonra, muhtarların fonksiyonlarını yitirdiğini, muhtarlığın küçük olmakla birlikte mükemmeliyetçiliğin örneği olduğunu, muhtarlara yeniden önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

Sokak hayvanlarının zehirlenmesinin toplumun ne hale geldiğinin göstergesi söyleyen Gündüz, bir insanı öldürmekle bir hayvanı öldürmek arasında bir fark olmadığını, belediyelerin barınaklar konusunu dikkate almaları gerektiğini kaydetti.

İşlenen suç ve suç oranlarının giderek arttığını söyleyen Gündüz, mevcut cezaevinin fiziki koşullar açısından yeterli olmadığını yeni  cezaevi projesinin başlatılmasının önemli olduğunu, bu konuda çabası  olan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Gündüz, bir çok görevi birden yürüten kaymakamların bütçesi olmamasını da eleştirdi.

Gündüz, vatandaşlık konusunun bundan sonra süzgeçten geçirilerek yapılmasında fayda olduğunu, çünkü ülkenin fiziki koşullarının bir kapasitesi olduğunu söyledi.

AKANSOY

CTP Milletvekili Asım Akansoy,  Merkez Cezaevi’nin kapasitesinin 300 olmasına rağmen her yıl aşıldığını, şu andaki tutuklu ve hükümlü sayısının 500’ün üzerinde olduğunu söyledi.

Akansoy, Türkiye’den alınan merkezi cezaevi projesinin özgür bir düzen yaratacak şekilde yapılmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

Vatandaşlık yasasının çıkarılmasının hükümetin görevleri arasında olduğunu ve ivedilikle çıkarılması gerektiğini söyleyen Akansoy, bu konuda kadük olan tasarıların bulunduğunu, yeni vatandaşlık yasası yapmaya hazır olduklarını çünkü ne yapacaklarını bilir durumda olduklarını söyledi.

Vatandaşlık politikasının net olması gerektiğini söyleyen Akansoy, bugünkü yasasının yetkiyi siyasetçinin iki dudağının arasına verdiğini söyledi.

Akansoy, yeni vatandaşlık yasasında ülkede doğan, ilk orta ve lise eğitimini ülkede alan ve kültürünü benimseyen genç nüfusun vatandaşlığına öncelik verilmesi gerektiğini, ekonomik getiri sağlayacak şahsiyetlerin belli kriterler içerisinde vatandaşlık kapsamın alınabileceğini söyledi.

Akansoy, Şehir Planlama Dairesi’nin çok tartışılan bir daire olduğunu, ancak ciddi sorunlarla karşılaştığını her açıdan yapısının  güçlendirilmesinin önemli olduğunu, imar planları konusunda belirli bir yaklaşım belirlemek gerektiğini kaydetti.

Kırsal kesim arazileri  konusuna da değinen Akansoy, bugüne kadar 6 bin 500 civarında arsa dağıtıldığını bunların bin 800’üne konut yapıldığını, yaklaşık 5 bin arsanın  atıl durumda olduğunu söyledi.

Akansoy, muhtarların statülerinin geliştirilmesiyle ilgili olarak son 20 ayda hiçbir adım atılmadığını, muhtarların bir çok sorunları olduğunu kaydetti.

Akansoy, yurt dışındaki insanlara seçme hakkı verilmesinin tartışılması gereken bir konu olduğunu söyleyerek, ülkede yaşayarak ülkenin sosyal ve ekonomik hayatına, üretimine katkı koyan insanların da iradelerinin korunması gerektiğine inandıklarını söyledi.

TATAR

UBP Milletvekili Esin Tatar, muhtarlara hizmet verebilecekleri bina gibi fırsatların yaratılmasında fayda gördüklerini, bu konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Tatar, muhtarlara yapılan katkıların artırılmasının muhtarlık için rekabeti getirerek kaliteyi artıracağına inandığını söyledi.

Vatandaşlıkların sosyal bir mesele haline geldiğini söyleyen Tatar, hak edenlere zamanı geldiğinde vatandaşlıkların verilmesi gerektiğini, ancak şu andaki hükümetin bu konuda yaygara yaptığını, UBP’yi “nasıl döveriz” mantığıyla hareket ettiğini savundu.

Tatar, ileriye dönük nüfus politikası açısından vatandaşlık yasasına ihtiyaç olduğu görüşüne katıldığını kaydetti.

Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu’na kaynak yaratılması konusunda hükümetin ciddi programı olup olmadığını sorarak, konunun ciddi olduğunu ve kaynak bulunmazsa davaların AİHM’e taşınacağını söyledi.

Tatar, doğru planlama ve politikalarla zaman içerisinde belediyelerin daha güçlü mali yapılara kavuşacağını, merkezi bütçeden alacakları payın da artacağını söyleyen Tatar,  belediyeler reformunun mutlaka uzmanlar tarafından hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.

Tatar, UBP’nin kırsal kesim arsaları dağıtmasının eleştirildiğini ancak geçmişte CTP hükümetleri zamanında da bu arsaların dağıtıldığını söyledi.
Tatar. Girne’deki çarpık yapılaşmaya ve trafik sorununa dikkat çekerek, bölgede 5 yıldızlı otel ve üniversite yapımlarının yasaklanmasının yeterince değerlendirilip değerlendirilmediğini sordu

Tatar, asayiş güvenlik ve trafik açısından mobese sisteminin önemli olduğunu,  Türkiye’nin diğer konularda  olduğu gibi bu konuda da katkısının sürdüğünü ifade etti.

TÖRE

Meclis Başkan Yardımcısı ve UBP Milletvekili Zorlu Töre,  muhtarlara ve yerel yönetimlere daha fazla önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

Töre, ülkede doğan çocuklara vatandaşlık verilirken, 20-30 yıldır ülkede olan anne ve babalarının durumunun ne olacağını sorarak mevcut yasaya göre bunlara da vatandaşlık verilmesi gerektiğini kaydetti.

Ekonominin gelişmesi için nüfusa ihtiyaç olduğunu söyleyen Töre, Güney Kıbrıs’ın nüfusu bir milyonu aşarken, KKTC’de 240 bin nüfusa sahip olmasına üzüldüğünü belirtti .  Töre, “Keşke, Avustralya, Kanada ve İngiltere’de yaşayan Türkler, Türkiye’ye göç eden Türkler geri gelseydi  Rumlar bize nüfusunuz az dayatması yapmazdı“ ifadelerini kullandı

9 yıldır vatandaşlık yasasının gündeme geldiğini ancak çıkarılamadığını söyleyen Töre, bu konunun geciktirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Töre, gençlere ve eşdeğer hak sahiplerine haklarının verilmesinin geciktirilmemesi gerektiğine değinerek “ Bu topraklarda kökleşmemiz lazım” dedi.
Emirnamelerin çıkarılmasının belediyeleri olumsuz etkileyebileceği üzerinde durarak Yenierenköy’ü örnek gösteren Töre, emirnamelerin  olmadığı yerlerde belediyelerin mali yapısının  güçlendiğini söyledi.

Türkiye’nin KKTC halkına yaptığı yatırım ve katkılara değinen Töre,” Türkiye’ye ana vatan demekten utanmayalım şeref duyalım” dedi.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, vatandaşlık konusunda popülizm yapıldığını ifade etti.

Ülkenin gerçek nüfusunun bilinmediğini belirten Hamzaoğulları,18-20 mührü olanların vatandaş olamadığını, vatandaşlık konusunu ötekileştirmeden yasal zemine oturtmak gerektiğini kaydetti.

Belediyelerde de popülizm yapıldığını ileri süren Hamzaoğulları, belediyelerin  batmasının nedeninin aşırı istihdam ve vizyon yoksunluğu olduğunu kaydetti

Hamzaoğulları, Yenierenköy bucak binasının ikinci etabının ihalesinin bir an önce yapılması gerektiğini ifade etti.

ÇALUDA

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, 43 yıldır iskan ve eşdeğer sorununun çözülemediğini bunda bugüne kadarki  bütün yönetimlerin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Çaluda,  2 bin küsur insanın eşdeğer beklediğini, 5 milyar da puan bulunduğunu belirterek, bu sorunun çözülmesi gerektiğini, aksi halde mevcut kaynakların da “peşkeş” çekilmesi ihtimali olduğunu ileri sürdü.

Çaluda, 25 bin nüfusa ulaşan Lefke’de çarpık yapılaşma yaşandığını ifade ederek, Lefke için imar planı hazırlanarak betonlaşmanın önlenmesi, imar planı hazırlanıncaya kadar da emirnamenin süratli bir şekilde uygulamaya konmasını talep etti.

Lefke’ye kaymakamlık binasının bu yıl içinde başlatılması talebinde bulunan Çaluda, bölgede kırsal arsa sorunu yaşandığını dile getirdi.

TAÇOY

UBP Milletvekili Hasan Taçoy Gönyeli Belediyesi’nin üst  geçit projesini eleştirdi.
Taçoy, “ucube” olarak nitelendirdiği  projenin ihalesinin aynı zamanda yasaya uygun yapılmadığını ileri sürerek, Gönyeli’yi  ortadan ikiye bölecek projeye izin verilmemesi gerektiğini, bakanlığın söz konusu projeyi derhal durdurması gerektiğini söyledi.

Kamu İhale Yasası’nın boşuna mı yapıldığını sorarak söz konusu ihalede  Gönyeli Belediyesi’nin yasayı uygulamadığını savunan Taçoy,   belli bir süre geçmesi gerekirken ihalenin 3 günde tamamlandığını, ihalenin sadece  3 firma davet edilerek sonuçlandırılamayacağını söyledi.

Taçoy, Merkezi Cezaevi’ne değinerek, cezaevindeki psikolojik danışman sayısının artırılması gerektiğini belirtti.

Taçoy, cezaevindeki gençleri rehabilite etmenin çok daha farklı yöntemlerle yapılması gerektiğine inandığını kaydetti.

Mobese sistemlerinin kurulması için bazı yasal çalışmaların acilen hazırlanması gerektiğini söyleyen Taçoy, mobese görüntülerinin şehadet unsuru kabul edilebilmesi için yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Bütçede kırsal kesim sosyal konut arsalarının altyapıları için 3 milyon TL’lik kaynak ayrıldığını söyleyen Taçoy, bunun bir başlangıç olduğunu ancak toplamda 22 milyon TL civarında bir kaynağa ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

ZAROĞLU

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu da, 15 Temmuz 2016’da FETÖ terör örgütünün Türkiye’deki darbe girişimine değinerek, polis teşkilatının KKTC’de kendi içinde başlattığı FETÖ soruşturmasının hangi aşamada olduğuyla ilgili hükümetten açıklama beklediklerini kaydetti.

İçişleri Bakanlığı’nın neredeyse hükümetin yarısını teşkil ettiğin kaydeden Zaroğlu, vatandaşlık konusuna değindi.

Kişinin doğduğu ülkede vatandaşlık alması uygulamasının dünyanın çeşitli ülkelerinde görüldüğünü söyleyen Zaroğlu,  ancak KKTC’de doğup, büyüyen ve eğitimini ülkede alan çocuklardan 18 yaşına geldiğinde çalışma veya oturma izni istendiğini, bunun insanlık ayıbı olduğunu düşündüğünü, konuya İçişleri Bakanlığı’nın el atması gerektiğini kaydetti.

Zaroğlu, vatandaşlıkların durdurulduğu yönünde duyumlar aldıklarını söyleyerek, vatandaşlık yasası çıkana kadar mevcut yasanın  yürürlükte olması ve hak edenlere vatandaşlık verilmesi gerektiğini kaydetti.

İstisnai vatandaşlıkların iptali konusunda  toplumda huzursuzluk olduğunu söyleyen Zaroğlu,  iptali düşünülen 2 bin vatandaşlığın incelenerek,  güvenlik ve sağlık konusunda yanlış beyan varsa vatandaşlıkların iptal edilebileceğini, vatandaşlığın hangi hallerde  iptal edileceğinin yasada belirtildiğini, rastgele ve keyfi olarak yapılamayacağını söyledi.

Zaroğlu, kanayan yara olan vatandaşlık konusunun en kısa sürede çözülmesi temennisinde bulundu.

Vatandaşlık konusunda, her partinin farklı düşündüğünü söyleyen Zaroğlu, konu çözülmek isteniyorsa toplumsal konsensüs sağlanması gerektiğini ifade etti.
Zaroğlu şahsının vatandaşlığı konusunda, toplumda bilinçli propaganda yapıldığını, bu konuda İçişleri Bakanı’nın üzerine de gidildiğini, Bakanın

“usulsüzlük varsa milletvekili de olsa  vatandaşlığı iptal  edilir” açıklamasının kendisinin vatandaşlığını tartışılır hale getirdiğini, bu konuda Bakanın açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Zaroğlu, 2014 yılında CTP hükümeti tarafından vatandaşlığının sorgulandığını, araştırıldığını ancak  yasaya aykırı  hiçbir şey bulunmadığı söyleyerek, konu yeniden gündeme geldiğinde Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın yasaya aykırılık olmadığını  teyit ettiğini aktardı.

Zaroğlu KKTC’de 10 yıl yaşadıktan sonra vatandaşlık aldığını, kamuoyunda sanki bir günde vatandaşlık verildiği algısı yaratıldığını ifade etti.

PİLLİ

UBP milletvekili Ali Pilli şehit çocuklarının sorunlarına değindi.
Pilli, kırsal kesim arsalarının altyapılarının eksik olduğunu, bu konunun sürekli gündeme geldiğini, soruna çözüm getirilmesi gerektiğini söyledi.

Ağıl yerlerinin gerçek hak edenlere verilmesini isteyen Pilli, elinde eşdeğer puanı tutanların sorunlarına da çözüm bulunmasını da istedi.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, muhtarların çok önemli olduğunu ancak bugüne kadar muhtarlara gereken önemin verilmediğini söyledi.

Angolemli, muhtarlardan hizmet beklerken karşılığının verilmesi, maaşlarının asgari ücretin yüzde 75’inden az olmaması gerektiğini belirtti.

Servis yollarına önem verilmesi gerektiğini söyleyen Angolemli, her binanın ana yolun dibine ve tarım arazilerine bina yapılmasını eleştirdi.

Angolemli, memlekete sahip çıkılacaksa yasaların uygulanması, kurumlara sahip çıkılması ve düzene uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Sanayi bölgelerine fabrika yapılmasına izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Angolemli, sanayi arazilerinin satılamayacağını vurguladı.

Angolemli, yurttaşlık konusunda objektif kriterler belirlenerek yasal düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

AKANSOY

Yeniden söz alan CTP milletvekili Asım Akansoy, yurttaşlık konusunda yapılan tartışmalarda uyum olduğunu gözlemlediğini söyledi.

Akansoy, herkesin yurttaşlık yasasının değişmesi ve siyasilerin belirleyici olmaktan çıkması, yasanın net ve tartışılmaz olması gerektiğinin konuşmacılar tarafından dile getirildiğini anlattı.

Akansoy, CTP’nin yurttaşlık konusundaki tavrının net olduğunu, konunun toplumsal konsensüsle gündemden düşmesi gerektiğini dile getirdi.
Akansoy, tahrikkar olmadan objektif kriterler üzerinden siyaset yapılması gerektiğini kaydetti.

KADRİ

Eleştiri ve önerilere  yanıt veren İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri,  vatandaşlığın bu kadar çok konuşulacak,  didik didik edilecek bir mesele  olmadığını, bugüne kadar yapılmayanlar ve yasanın geçmemiş olmasının konsensüs konusunda ciddi bir problem olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Kadri, hükümet programında yer verdikleri gibi bütün konularda  hukuka ve yasaya aykırı hususların inceleneceğini vatandaşlık konusunun bunların sadece bir bölümü olduğunu söyledi.

Kadri, 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 158, 2017 yılında 1492 kişinin vatandaş yapıldığını, bu sayının önceki dört yılın iki katı olduğunu söyledi.  Kadri istisnai vatandaşlıkların araştırılacağını belirtti.

Kadri  yaptıkları incelemelerde yasaya aykırı vatandaşlıklar tespit ettiklerini belirterek, bunun  iddia edildiği gibi UBP hükümetine yönelik bir karalama olmadığını, iddia ve ciddi bulgular olduğunu kaydetti.

İncelemeyi ciddi bir titizlikle yaptıklarını söyleyen Kadri, dosyalarda kimlerin talebiyle vatandaşlık verildiğine dair notlar da bulunduğunu söyledi.
Kadri, yasaya uygun vatandaşlık alanların tedirgin olması için bir neden olmadığını vurguladı.

Vatandaşlık konusunda mağduriyetlerin de yaşandığını söyleye Kadri, bu mağduriyetlerin önüne geçmek için hızlıca çalışma yapacaklarını, vatandaşlık başvurularını  ise durdurmadıklarını söyledi.

Bakan Kadri, tartışmaları sona erdirmek için yurttaşlık yasasının ivedi olarak hayata geçirilmesinin büyük önem taşıdığını, önceden hazırlanan iki yasa tasarısını ele aldıklarını  ve bunlara eklemeler yaparak ivedilikle yasalaşmasını sağlamak istediklerini kaydetti.

Cezaevine değinen Bakan Kadri, 513 mahkum ve tutuklu bulunduğunu, fiziksel kapasitesine göre sayının ciddi oranda yüksek olduğunu, fiziki imkansızlıkların giderilmesi konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kadri, yeni cezavinin yapım süresi olan 500 günü daha öne çekmek yönünde görüşmeler yaptıklarını, yeni cezaevi kapasitesinin 765 olduğunu, projenin kadın erkek çocuk ve açık bölümlerden oluştuğu bilgisini verdi.

Kentsel güvenlik sistemine değinen Kadri, bunun suçların tespiti ve suçun önlenmesi açısından önemli olduğunu, 26 Eylül’de imzalan protokolün Türkiye tarafından TBMM’de onaylandığını KKTC’de de dün Bakanlar Kurulu’na  sistemle ilgili uzmanlar tarafından sunum yapıldığını kaydeden Kadri, konuyu  ilerleyen günlerde Meclis’e  taşıyacaklarını, ilk etapta sistemin Lefkoşa ve Girne’de kurulacağını ifade etti.

Muhtarlıkların çok önemli olduğunu söyleyen Kadri, muhtarların para değil itibarlarının geri verilmesini istediklerini söyledi.

Kırsal kesim arazilerinin dağıtılması konusunda yasaya aykırılık  bulunduğu konusunda ciddi iddialar bulunduğunu söyleyen Kadri,  konunun incelenerek sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağının altını çizdi.

Kadri, belediyeler konusuna değinerek hükümet programında belediyelerin sayısının aşağı çekilerek yeniden yapılandırması konunda vizyonları bulunduğunu, belediyeler değişiklik yasa tasarısının  hükümetin öncelikleri arasında yer alacağını, oluşturacakları ekiple yeniden yapılandırma çalışmalarını  tamamlayıp  2019 yılında hayata geçirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Belediye gelirlerinin artırılması konusunda bir takım yasa çalışmaları yapacaklarını söyleyen Kadri, Yenierenköy Belediyesi’ndeki sorunların farkında olduklarını söyledi.

Bakan Kadri, 20 milyon TL üzerinde borcu olan Yenierenköy Belediyesi’nin  mevcut  112 personel sayısıyla   sürdürülebilir olmadığını, radikal  ve ötelenmeyecek tedbirler alınması konusunda uzlaşı sağlandığını ifade etti.
Meclis Genel Kurulu, İçişleri Bakanlığı bütçesini görüşmeyi saat 00.35’te tamamladı.

Genel Kurul bütçe görüşmelerinin son günü olan bugün saat 11.00’den itibaren Maliye Bakanlığı Bütçesi ve Gelirler Bütçesini görüşerek,  bütçenin bütününü oylayacak.

YORUM YAP

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi yazınız